muzeum-1

Tak cenne i owocne dzieło Ludwika Bazylowa w dziedzinie studiów nad najnowszą historią Rosji kontynuuje grono jego uczniów. Mam tu na myśli przede wszystkim osiągnięcia badaw­cze Leszka Jaśkiewicza, którego zainteresowania skupiają się na problemach prawno-ustrojowych ostatnich dekad istnienia Rosji carskiej. Wybijają się zasługi badawcze i popularyzatorskie w dziedzinie dziejów najnowszych Rosji i Ukrainy zwłaszcza Władysława Serczyka. Ogromnie cieszą rozwijające się bujnie w ostatnim dziesięcio­leciu badania nad dziejami najnowszymi krajów Europy Środko­wej i Południowo-Wschodniej. Jest to strefa nam najbliższa i za­niedbania w badaniach nad jej dziejami były szczególnie przykre. Poważne osiągnięcia w tym zakresie mają do odnotowania tacy badacze jak: Wiesław Balcerak, Józef Chlebowczyk, Stanisław Grodziski, czy Piotr Łossowski. Specjalne miejsce zajmują w tym szeregu osiągnięcia badawcze Jerzego Nowaka i Wacława Fel- czaka w zakresie badań nad historią Węgier i Chorwacji. Stosun­kami międzynarodowymi w strefie Europy Środkowej oraz pe­netracją w regionach Włoch faszystowskich zajął się w swych pracach ostatnich Jerzy Borejsza. Także Francja i Włochy przy­ciągały uwagę polskich badaczy. Do najważniejszych osiągnięć należą tu odpowiednio prace Jana Baszkiewicza i Stanisława Sierpowskiego.Zaskakująco obfity zdaje się plon badań polskich nad dziejami najnowszymi Afryki i w ogóle dziejami kolonializmu. Prace Andrzeja Bartnickiego, Andrzeja Dziubińskiego czy Michała Ty­mowskiego stanowić będą w tej dziedzinie trwały dorobek pol­skiej historiografii.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *