images (2)

W szczególności CCC przenosi nowe idee, osiągnięcia techniczne naukowe z jednych do drugich krajów członkowskich. Czyni to poprzez przedstawienie odpowiednich dokumentów stałej konfe­rencji europejskich ministrów oświaty i wychowania. Rozwija kontakty i współpracę pomiędzy pedagogami europejskimi, popie­ra dwustronną współpracę pomiędzy państwami członkowskimi, rozwija myśli dotyczące kształtowania wśród Europejczyków świadomości ich wspólnego dziedzictwa i ich wspólnej odpowie­dzialności za przyszłość kontynentu .Na marginesie określenia tych zadań należy zauważyć, że w pracach CCC Europa nie jest zazwyczaj traktowana jako kon­tynent pojmowany geograficznie. Tylko niekiedy w materiałach edukacyjnych tej organizacji spotyka się wzmiankę o istnieniu Europy od wybrzeży Atlantyku po Ural i od Bałkanów po Islan­dię. Zwykle Europą nazywa się terytorium państw stowarzyszo­nych w Radzie Europejskiej, czyli głównie państw zachodnio­europejskich. Przeciwstawia się zarazem ich cele oraz wartości kulturowe państwom Europy Wschodniej, a także — może nawet w większym stopniu — rozkwitającej dominacji obyczajów i kul­tury amerykańskiej na kontynencie.Przykładem ilustrującym zakres zainteresowań edukacyjnych CCC może być program działania na lata osiemdziesiąte przyjęty na konferencji w Donaueschingen w dniach 8-11 maja 1979 r.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *